chanpin分类

联系白沙yu乐登录 ?//查看全部

张家港市白沙yu乐登录机械科ji有限公si
电话: 0086-15950979650
邮箱: newstarmachine@gmail.com
网址: www.newstarmachine.com

获取新chanpin的电子邮件
皮带上liao机
1. 皮带上liao机yong于运输物liao。
2. 平稳输送。
3. 低噪音,高xiao率。
4. 速度可调。
gong 11条记录